Let op Cookies worden op deze website gebruikt voor de beste gebruikerservaring. Indien u verder gaat, gaat u akkoord met het ontvangen van cookies van deze website. Verder

14 dagen retour garantie

Niet tevreden met uw bestelling? Geen probleem. U kunt het aankoopbedrag terugkrijgen of een vergelijkbaar, geschikter product. Aarzel niet en contacteer onze klantenservice. U bent ons dan geen uitleg schuldig. Lees hieronder meer over ons retourbeleid.

Gratis retour binnen 14 dagen

U heeft bij K-JLight het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder reden het product gratis te retourneren. Als u uw retour heeft gemeld bij onze klantenservice (Info@K-JLight.nl). De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u uw bestelling heeft ontvangen. Het product dient dus uiterlijk op de 14e dag na aanmelding bij ons binnen zijn.

Uitzonderingen en voorwaarden

Retouren dienen inclusief alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in originele staat en in de oorspronkelijke verpakking naar ons teruggestuurd te worden.

Sommige producten vormen een uitzondering op onze retourvoorwaarden:

 • Graszoden en Planten tenzij niet het juiste is geleverd.
 • Artikelen die speciaal voor u op maat gemaakt zijn

Stappenplan voor ruilen en terugsturen

Stuurt u een artikel terug? Dan verzoeken we u drie simpele stappen te volgen. Deze stappen zorgen ervoor dat wij alles zo soepel en snel mogelijk kunnen afhandelen:

 1. Meld onze klantenservice dat u een product wilt terugsturen.
 2. Wacht op de bevestiging van uw verzoek en op de instructies voor het terugsturen van het artikel. Beide krijgt u per e-mail of telefoon.
 3. Stuur het product terug volgens de gegeven instructies.

Zodra wij uw retourzending binnen hebben, ruilen wij het artikel om, annuleren wij de factuur of storten wij het volledige aankoopbedrag terug. Dit doen wij op basis van uw wensen en op basis van de voorraadstatus van een eventueel vervangend product. Wilt u het aankoopbedrag terug, dan staat dit in alle gevallen zo snel mogelijk - en uiterlijk binnen 12 dagen na de annulering - op uw rekening.

Retourneren van grote artikelen

Is uw bestelling geleverd op een pallet of gewoon te groot om terug te sturen met een reguliere vervoerder? Kies dan voor een transporteur die gespecialiseerd is in het verzenden van grote pakketten en/of palletzendingen. Moet het product retour komen door een fout van onze kant, dan komen wij het vanzelfsprekend bij u ophalen. Om hiervoor een afspraak te maken, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Algemene uitzonderingen op het retourrecht

K-J Light kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als K-J Light dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop K-J Light geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door K-J Light worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra K-J Light de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien
 6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 10. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan: K-J Light

Berkstraat 5 8084 HP ‘t Harde

Info@K-JLight.nl

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.